Kees de Bruin BV werkt hard aan het duurzaam maken van onze eigen onderneming. Zo vormt ons energiemanagement programma, met doelstellingen voor CO2-reductie, een belangrijk onderdeel van ons beleid op het gebied van duurzaamheid. Onze ambities voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2-Prestatieladder.

 

Zie ook: https://www.skao.nl/certificaathouders

 

CO2 certificaten:

CO2-Prestatieladder

CO2-Bewust certificaat, niveau 5 (Kees de Bruin BV)