MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kees de Bruin B.V.

Kees de Bruin wil graag ondernemen met respect voor mens en milieu. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dit betekent dat wij ons bewust zijn van onze rol en verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de samenleving. In het kopje duurzaamheid heeft u kunnen lezen hoe wij dit vertalen in het gebruik van onze machines, ons bedrijfspand maar ook de CO2-prestatieladder. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan dat. Wij denken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook aan ons personeel. Dit betekent:

  1. Wij bieden onze medewerkers een veilige en vertrouwde werkomgeving. Gevarieerd werk en mensen kunnen zich ontwikkelen door het leren van nieuwe vaardigheden of het verkrijgen van nieuwe kennis door bijvoorbeeld opleidingen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een bedrijfs-cao. 
  2. Wij zijn een erkend leerbedrijf en begeleiden jaarlijks meerdere studenten in de praktijk.
  3. Kansen voor WAJONG-ers (social return). 
  4. Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). Wanneer mensen bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en gevoel hebben bij het werk, bieden wij ze graag een werkplek. 
Op het dak van ons bedrijfspand in Rhoon liggen 450 zonnepanelen.